De geschiedenis van Bibliotheek IJmond Noord

Op 22 december 2019 bestaat Bibliotheek IJmond Noord 100 jaar. Dat vieren wij graag met onze klanten en de inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. Elke maand zijn er extra activiteiten rond een specifiek thema. Via deze pagina houden wij u op de hoogte!

Op 22 december 1919 werd in Beverwijk de “Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van eene Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Beverwijk” opgericht. Een van de doelstellingen was: “mede te werken aan de geestelijke ontwikkeling van de bevolking van Beverwijk en omstreken, zonder aanzien van geslacht, stand, staatkundige of godsdienstige overtuiging”.

Voor huisvesting werd contact gezocht met de Vondelloge van de Independant order of Odd Fellows, waardoor de bibliotheek de onderverdieping van hun vergadergebouw kon huren voor 750 gulden per jaar. Dat gebouw stond aan de Prinsesselaan en de bibliotheek bleef daar, met een korte onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog, gehuisvest tot 1957.

Behalve dat de bibliotheek de mogelijkheid zou bieden tot lenen en lezen, moest het ook een intellectueel centrum zijn. Lezingen, tentoonstellingen en het uitlenen van  ‘plaatportefeuilles’ hoorden bij het bibliotheekwerk. Op wetenschappelijk gebied moesten geen prullaria aangeschaft worden, maar deugdelijke werken.

Geldgebrek bleef vanaf de beginjaren de bibliotheek achtervolgen. Het weinige geld werd in de beginjaren besteed aan de inrichting en dat ging ten koste van de boekaanschaf. In de crisisjaren kon geen bezoldigd bibliothecaris worden aangesteld. Het was sowieso armoe troef: er werden in de jaren dertig maar tien boeken per jaar gekocht.

In 1957 verhuisde de bibliotheek naar een nieuw gebouw op de hoek van de Hendrik Burgerstraat en de Romerkerkweg. Deze vestiging en de vestigingen aan de Arendsweg en in de Zeewijkschool werden In 1973 in een gloednieuw gebouw aan de Kerkstraat (inmiddels omgedoopt tot Kerkplein) ondergebracht.
Voor die tijd was dit gebouw zeer vooruitstrevend: er waren gezellige zithoekjes, een tijdschriftenhoek, een documentatiehoek, een koffiehoek, een studieruimte en tassenkluizen.

In 1966 fuseerden de Heemskerkse en Beverwijkse bibliotheken en ontstond de Stichting Verenigde Openbare Bibliotheek Beverwijk-Heemskerk, tegenwoordig Stichting Bibliotheek IJmond Noord genaamd.

(foto: de bibliotheek in Heemskerk rond 1965, met dank aan de Historische Kring Heemskerk)