Activiteit gemist? Lees hier hoe het was!

Op deze pagina doen wij verslag van de activiteiten die wij de laatste tijd georganiseerd hebben om je een beeld te geven van wat er zoal in de bibliotheek aan lezingen en workshops heeft plaatsgevonden. Wij hopen dat het je inspireert om ook/weer een keer een activiteit bij te wonen.

Performance 'De Visie'

Vrijdag 20 december

De Broedplaats was de perfecte locatie voor deze performance door de crew van 'De Visie'.

De afgelopen 8 weken is deze crew bezig geweest om toe te werken naar deze performance, en wat een geweldige avond was het!
Stuk voor stuk gave teksten op beats die perfect aansloten. Wat een saamhorigheid, wat een energie, wat een afwisseling. Het in grote getale toegestroomde publiek ging helemaal uit zijn dak! Alle complimenten voor Croosk en Quardin Culture voor het begeleiden van de crew! 
Wij hopen dat er zeker een vervolg komt aan deze Masterclass HipHop.

Op ons videokanaal vind je een heel serie filmpjes van de optredens van deze avond.

Aan Tafel!

Alle zaterdagen in november

Hoe kunnen wij als consument in Beverwijk/Heemskerk bijdragen aan het verkleinen van onze voedselafdruk?

Beverwijk Duurzaam was de afgelopen zaterdagen aanwezig om de vele aspecten van voeding en eten vanuit diverse hoeken te belichten.
Als je boodschappen gaat doen, is het soms best lastig om rekening te houden met alles wat we weten over het milieu en ons eten en drinken.
Daarom hielp Beverwijk Duurzaam tijdens het project AAN TAFEL de bezoekers op weg om verantwoorde keuzes te kunnen maken, die niet te ingewikkeld zijn en bovendien leuk, inspirerend en lekker. Bezoekers gingen met praktische tips naar huis of naar de winkel. Tijdens het bezoek aan de bibliotheek was een mix van korte activiteiten te ervaren: horen, zien, beleven en proeven.
Naast proeverijen, korte documentaires en ontdekactiviteiten, waren er ook informatietafels over duurzame voedselproductie, biodiversiteit, vegetarisch eten, (h)eerlijk shoppen enzovoorts.
Sommige tafelheren / -dames namen ook wat van hun duurzame producten mee, die ter plekke gekocht konden worden.
Dit project was gekoppeld aan de landelijke bibliotheekactie Nederland Leest. In 2019 is gekozen voor het thema Duurzaamheid.

Hoe het Oer-IJ-gebied de klimaatveranderingen overleeft

Heemskerk, dinsdag 26 november 2019
Deze lezing werd gegeven door Jan Wijn, medewerker van het Hoogheemraadschap en klimaatambassadeur.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn niet meer te negeren: stijging van de zeespiegel (0,85 tot 2 meter tot 2100!), toename van clusterbuien, stijging van de temperatuur, een langer groeiseizoen en lange droge perioden. 
Dit alles leidt naast grote schade aan de natuur ook tot veel economische schade:
• wateroverlast: 29 miljard
• paalrot: 25 miljard
• zakking bodem: 9 miljard
• hittestress: 8 miljard

Wat kunnen we zelf doen om de schade te beperken?
Dak- en geveltuinen aanleggen, dakboeren (gewassen / kruiden kweken op platte daken), regenwater opvangen en hergebruiken, tuindrainage, tegel eruit - plant erin, schooltuintjes en nadenken over herinrichting van de openbare ruimte.

Uit deze lezing blijkt wel dat er op alle fronten wordt nagedacht en maatregelen worden genomen om erger te voorkomen en beter aan te moedigen!

Literaire ontmoeting met Aaf Brandt Corstius

maandag 25 november 2019

In het kader van de actie Nederland Leest (thema Duurzaamheid) was gedurende de maand november in openbare bibliotheken het gratis boekje Winterbloei : over zijn liefde voor de natuur met verhalen van Jan Wolkers verkrijgbaar. 

Aaf begon haar optreden met een leuke anekdote over haar bezoek, jaren geleden alweer, aan Jan Wolkers en zijn vrouw Karina op Texel. Ze vertelde hoe ze van tevoren al door andere interviewers was ingelicht over het verloop van haar bezoek daar. Inderdaad, alles klopte, van de auto waarin ze door Karina van de boot zou worden opgehaald en de uitgebreide lunch die haar werd aangeboden tot het schijnbaar met opzet duidelijk in het zicht klaargelegde manuscript waaruit de indruk moest ontstaan dat Jan bezig was met schrijven (terwijl hij dat toen waarschijnlijk nog maar nauwelijks deed). Dat alles maakte dit voor haar hoe dan ook indrukwekkende bezoek ook tot een surrealistische, vervreemdende belevenis, want onwennig en vreemd en vertrouwd tegelijk.   

Ze deed, ook in het kader van het thema Duurzaamheid, tussendoor een korte quiz over dat onderwerp.

Ook aanhakend op het thema las ze een aantal columns voor, zoals over de uitverkoop. Rond de voorgelezen columns vertelde ze dan wat vermakelijke anekdotes.

In het laatste halfuurtje na de pauze was er natuurlijk nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Toen bleek dat het schrijven van columns Aaf tegenwoordig meestal makkelijk afgaat. Alleen het vinden van een geschikt onderwerp kan haar nog altijd veel tijd kosten. Als het een enkele keer toch eens echt niet dreigt te lukken, heeft ze in geval van nood nog wat onderwerpen achter de hand. Door haar uitgebreide ervaring weet ze gelukkig inmiddels goed hoe ze moet voorkomen dat een column te lang wordt. Volgens haar is schrappen in een te lange column veel lastiger, wil die dan nog leuk blijven. 

Natuurherstel in het Oer-IJ-gebied

donderdag 7 november 2019

Bij natuur in Noord-Holland denken we vaak aan de duinen, het strand, de veenweidegebieden, landgoederen, het IJsselmeer, het Gooi en de Vechtplassen. Maar niet aan het Oer-IJ. Dat is een goed bewaard geheim, wat je pas ziet als je heel goed kijkt. Maar dan zie je ook een bijzonder stuk geschiedenis!

De afgelopen dertig jaar zijn er in en langs het Oer-IJ tientallen projecten uitgevoerd om het leefgebied van bijzondere planten en dieren te herstellen. Vooral voor soorten die kenmerkend zijn voor de omgeving.

In deze lezing liep Nico Jonker, medewerker van de provincie Noord-Holland een serie van die projecten na. Waarom zijn ze bedacht, hoe zijn ze uitgevoerd en wat heeft het opgeleverd?

Duidelijk is dat er nog heel veel te herstellen is van de schade die door allerlei omstandigheden is veroorzaakt.

Door goed naar de oorspronkelijke bestemming van een stuk grond te kijken, kun je al vele aanpassingen doen aan het landschap, waardoor de natuur (vegetatie en dieren) zich meestal goed herstelt. Te denken valt aan het herstellen van slootkanten, afgraven van landbouwgronden, uitdiepen van sloten, aanpassen van de waterhuishouding, bijna uitgestorven flora als dotterbloemen, rietschors, holpijp en slanke en smalle waterweegbree krijgen daardoor weer een kans en deze vind je dus ook steeds vaker terug in het landschap. Als gevolg daarvan komen ook weer andere insecten en vogels (opnieuw) naar het gebied.

Het was goed te horen dat we met zorg en inspanning nog veel kunnen herstellen.

Wonen op 20 m2

dinsdag 8 oktober 2019

Marjolein in het klein is een pionier wat betreft Tiny Houses. Niet alleen bewoont zij al vijf jaar haar eigen Tiny House, doordat zij zo ongeveer de eerste in Nederland was die het hele traject van begin tot eind heeft doorlopen, weet zij heel veel over de regelgeving. Wat mag wel, wat mag niet. Waar mag je een Tiny House plaatsen, wat betekent off-grid wonen, waar moet je rekening mee houden bij de bouw etc.

Onder de bezoekers waren een aantal mensen die serieus overwegen om zelf hun Tiny House te bouwen en er in te gaan wonen, maar uit hun reactie blijkt dat alleen al het vinden van een geschikte locatie beslist niet meevalt. Het is in ieder geval niet zo dat je een Tiny House gewoon in iemands achtertuin of op een boerenerf mag plaatsen. Het was een zeer informatieve lezing met een op alle vlakken zeer deskundige en ook enthousiaste spreker.

Voorleesbijeenkomst 'Manse Schrijfsters

maandag 7 oktober 2019

Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Manse vrouwen’ in Museum Kennemerland organiseerde het museum in samenwerking met de bibliotheek een voorleesmiddag over ‘Manse schrijfsters’. Een aantal van de ‘Manse vrouwen’ zijn namelijk schrijfsters. Een vijftal vrijwilligers hebben fragmenten voorgelezen uit de werken van Emilie Belinfante-Belinfante, Meta Bizon, Madelon Székely-Lulofs, Emilie Knappert en Betje Wolff en Aagje Deken.

Na het voorlezen van de fragmenten werd er over nagepraat en gediscussieerd. De boeken spelen allemaal in een andere tijd; het was leuk om je te verplaatsen naar de tijdgeest, regels en moraal van toen. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst.