De keuze van Pascal

De bibliotheek geeft regelmatig iemand de gelegenheid om maximaal 100 euro te besteden om boeken of films te kopen die nog niet in onze collectie aanwezig zijn, maar waarvan hij of zij vindt dat deze daarin niet mogen ontbreken. Je vindt deze nieuwe titels bij de Binnenkomers in de bibliotheek. Deze keer in vestiging Beverwijk:

De keuze van Pascal Moerland

Ik ben Pascal Moerland, filosoof. Mijn interessegebied binnen het vak is de toegepaste filosofie. Die onderzoekt hoe rationeel inzicht ons kan ondersteunen bij het leiden van onze levens. Denker des Vaderlands  2014-2015 René Gude stond in dezelfde traditie. Zijn missie was mensen helpen wereldwijs te worden. Al zijn denken leek een poging mensen wegwijs te maken in het leven en de maatschappij. Een beter begrip van zelf en samenleving zou, zo was zijn hoop, er meteen toe leiden dat beide beter in balans raken. Volgens René Gude was de huidige samenleving namelijk te individualistisch en te competitief.  

René Gude overleed in 2015 na een lange strijd tegen kanker. Deze intense jaren hebben een explosie van creativiteit opgeleverd, o.a. in de vorm van handzame boekjes die, denk ik althans, niet in een bibliotheek zouden mogen ontbreken. Enkele zijn gelukkig al te vinden in Bibliotheek IJmond Noord: Het Agoramodel en Stand-up Filosoof. Ik zou dit aantal graag wat vergroten met de drie volgende boeken:  

 

 

Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het / Wim Brands in gesprek met René Gude  

 

 

 

 

 

 

Zinvolle volzinnen / René Gude  

Dat ze in een publieke ruimte, de bibliotheek, beschikbaar zijn voor eenieder, past bij Gudes praktische en toegankelijke houding ten opzichte van de filosofie: je moet er wat aan hebben en het is voor iedereen.
Een bibliotheek is binnen het denken van René Gude vermoedelijk onder meer een oefenplek waar je je voorstellingsvermogen traint door romans te lezen, en waar je je filosofische vaardigheden aanscherpt door aan waarheidsvinding te doen middels het lezen van informatieve boeken. Een getraind voorstellingsvermogen en kennis van de waarheid verbeteren op hun beurt ons functioneren als sociale wezens. Binnen René Gudes filosofie heeft elk gebouw een duidelijke bedoeling. De bedoeling van de bibliotheek heeft hij bij mijn weten nooit expliciet uitgewerkt, maar dit is hoe de plek denk ik door hem begrepen zou worden.  

 

Over levenskunst : de grote filosofen over het goede leven / Joep Dohmen
Dit boek van Joep Dohmen is een klassieker binnen de zogenaamde levenskunst, een tak van de filosofie die veel overlapt met de toegepaste. Het werk loopt 2500 jaar denken langs en presenteert teksten die met levensproblemen worstelen, zoals de dood, eenzaamheid en armoede, en mogelijke behulpzame inzichten suggereren. Dit boek kon mijns inziens ook niet in de collectie ontbreken.