Nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwe Digitale Nieuwsbrief.

Met deze nieuwe versie kunnen wij u nog beter van dienst zijn door speciaal voor u relevante artikelen
aan de nieuwsbrief toe te voegen. In de loop van het jaar ontvangt u een nieuwsbrief die meer en meer speciaal voor u of voor uw gezinsleden is samengesteld.

Hebt u op dit moment meerdere lidmaatschappen gekoppeld aan hetzelfde mailadres dan ontvangt u nu dus een aantal keer dezelfde nieuwsbrief. Zodra wij de nieuwbrief meer per persoon gaan specificeren zal deze voor ieder gezinslid anders zijn. Meldt u dus niet af want dan kunnen wij u geen nieuwsbrief meer sturen.

Wlt u de Digitale Nieuwsbrief ook ontvangen? U kunt zich er hier voor aanmelden.