de Bibliotheek op School

Met de Bibliotheek op School (dBos) gaan we een intensieve, structurele samenwerking aan, op het gebied van leesbevordering en/of digitale geletterdheid.

Dit kunnen activiteiten in de klas zijn, maar omvat ook ondersteuning en scholing van het team, aanpassen van de schoolbibliotheek de leesomgeving en bereiken van ouders.

Door middel van het meetinstrument ‘de monitor’ worden de vorderingen en verbeterpunten op het gebied van leesbevordering en informatievaardigheden bijgehouden. Ook wordt de schoolbibliotheek opgefrist en leveren wij aantrekkelijke boeken in bruikleen.

Meer algemene informatie over de Bibliotheek op School lees je hier

Wil je meer weten over de mogelijkheden?

Stuur een mail naar Sandra Hillebrand: shillebrand@obijmond.nl