De Lonkende Leestafel voor Senioren

Met de Lonkende Leestafel voor senioren komt de bibliotheek naar u toe!

De Lonkende Leestafel staat voor gastvrijheid in lezen en meer. De Lonkende Leestafel brengt senioren met hun interesses samen, stimuleert het lezen en ontsluit kennis.
Anderhalf uur gezelligheid waarbij boeken centraal staan en een vrijwilliger van de bibliotheek gaat
voorlezen.

Doelen van de Lonkende Leestafel zijn bestrijding van laaggeletterdheid, voorkoming van verlies van leesvaardigheid, blijven participeren in de maatschappij, bestrijden van eenzaamheid en het aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding.

De Lonkende Leestafel vindt plaats in Buurtwinkel de Schans op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30
uur. 
Deelname is gratis en we komen wekelijks bij elkaar. U kunt meedoen wanneer u wilt.

Meer weten of aanmelden? Stuur een mail naar: lonkendeleestafel@obijmond.nl

 

Word Vrijwilliger!

Bibliotheek IJmond Noord is op zoek naar voorleesvrijwilligers ( en invallers ) die voor het project de Lonkende Leestafel 1 x per week senioren willen bezoeken op locaties zoals een ontmoetingscentrum, buurthuis of verzorgingshuis in Heemskerk of Beverwijk om daar voor te lezen, samen met hen boeken te lezen, te praten over boeken en vroeger. De Lonkende Leestafel is informeel en ontspannend maar zorgt er tegelijk voor dat de deelnemers hun leesvaardigheid behouden of vergroten.

Wat ga je doen als vrijwilliger?
-  Je bezoekt 1 x per week een seniorenlocatie om samen te lezen, voor te lezen en te praten over boeken en vroeger in Heemskerk of Beverwijk.
-  Je zoekt wekelijks de materialen uit die nodig zijn;
-  Je onderhoudt contact met de medewerker van de Lonkende Leestafel en bespreekt tijdig eventuele problemen.

Wat vragen wij?
-  Affiniteit met voorlezen en taal én met de doelgroep;
-  Vaardig zijn in het Nederlands;
-  Representatief en minimaal 18 jaar oud;
-  Bereid zijn om de multitouchtafel te gebruiken;
-  Bij voorkeur het hele jaar beschikbaar zijn voor 1,5 uur per week, dagdeel in overleg met de coördinator van de locatie. Vakanties worden opgevangen door andere vrijwilligers;
-  Voorkeur gaat uit naar vrijwilligers die in het bezit zijn van een auto. Dit i.v.m. de materialen die meegenomen moeten worden;

Wat bieden wij jou?
- Gratis lidmaatschap van de bibliotheek;
- Uitnodiging voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest + een bedankje in de vorm van een attentie.

Meer weten of aanmelden?
Stuur een mail naar lonkendeleestafel@obijmond.nl