De Lonkende Leestafel voor senioren

De Lonkende Leestafel staat voor gastvrijheid in lezen en meer. De Lonkende Leestafel brengt senioren met hun interesses samen, stimuleert het lezen en ontsluit kennis.
Anderhalf uur gezelligheid waarbij boeken centraal staan en een vrijwilliger van de bibliotheek gaat
voorlezen.

Doelen van de Lonkende Leestafel zijn bestrijding van laaggeletterdheid, voorkoming van verlies van leesvaardigheid, blijven participeren in de maatschappij, bestrijden van eenzaamheid en het aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding.

Meer weten of aanmelden? Stuur een mail naar: lonkendeleestafel@obijmond.nl

Bij voldoende belangstelling wordt er een nieuwe lonkende leestafel georganiseerd.