De Lonkende Leestafel gaat van start!

Dankzij de enthousiaste aanmeldingen van vrijwilligers en dito aanbiedingen voor enkele locaties zijn wij begonnen met De Lonkende Leestafel.

De Lonkende Leestafel staat voor gastvrijheid in lezen. De Lonkende Leestafel brengt senioren met hun interesses samen, stimuleert het lezen en ontsluit kennis.

Doelen van de Lonkende Leestafel zijn bestrijding van laaggeletterdheid, voorkoming van verlies van leesvaardigheid, blijven participeren in de maatschappij, bestrijden van eenzaamheid en het aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding. De Lonkende Leestafel is er wekelijks op de volgende locaties te bezoeken:

Bibliotheek IJmond Noord, locatie Beverwijk, elke vrijdag van 14.00 - 15.30 uur
Buurtwinkel de Schans te Beverwijk, elke dinsdag van 14.00 - 15.30 uur 

Lijkt het u leuk om mee te doen? Dat kan zonder verplichting en waar en wanneer u wilt. 

Word vrijwilliger!

Bibliotheek IJmond Noord is op zoek naar vrijwilligers (en invallers) die 1 x per week ouderen bezoeken op locaties zoals een ontmoetingscentrum, buurthuis of verzorgingshuis om daar voor te lezen, samen met hen boeken te lezen, te praten over boeken en vroeger. 

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met medewerker Denise Verlaat:

T 0251 228591

E lonkendeleestafel@obijmond.nl