De Lonkende Leestafel gaat van start!

De Lonkende Leestafel staat voor gastvrijheid in lezen en meer. De Lonkende Leestafel brengt senioren met hun interesses samen, stimuleert het lezen en ontsluit kennis. Anderhalf uur gezelligheid waarbij boeken centraal staan en een vrijwilliger van de bibliotheek gaat voorlezen.

Doelen van de Lonkende Leestafel zijn bestrijding van laaggeletterdheid, voorkoming van verlies van leesvaardigheid, blijven participeren in de maatschappij, bestrijden van eenzaamheid en het aanbieden
van een zinvolle tijdsbesteding. 

De Lonkende Leestafel is op de volgende locaties te bezoeken:

  • Buurtwinkel de Schans te Beverwijk, elke dinsdag van 14.00 - 15.30 uur 
  • Bibliotheek IJmond Noord, vestiging Beverwijk, elke vrijdag van 14.00 - 15.30 uur
  • Wijkcentrum Prinsenhof te Beverwijk, in de oneven weken op vrijdag 13.30 - 15.00 uur

Lijkt het u leuk om mee te doen? Dat kan zonder verplichting en waar en wanneer u wilt. 

Meer weten of aanmelden?

Stuur een mail naar lonkendeleestafel@obijmond.nl