De Lonkende Leestafel voor Senioren

Met de Lonkende Leestafel voor senioren komt de bibliotheek naar u toe!

De Lonkende Leestafel staat voor gastvrijheid in lezen en meer. De Lonkende Leestafel brengt senioren met hun interesses samen, stimuleert het lezen en ontsluit kennis.
Anderhalf uur gezelligheid waarbij boeken centraal staan en een vrijwilliger van de bibliotheek gaat
voorlezen.

Doelen van de Lonkende Leestafel zijn bestrijding van laaggeletterdheid, voorkoming van verlies van leesvaardigheid, blijven participeren in de maatschappij, bestrijden van eenzaamheid en het aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding.

De Lonkende Leestafel vindt plaats in Buurtwinkel de Schans op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30
uur. 
Deelname is gratis en we komen wekelijks bij elkaar. U kunt meedoen wanneer u wilt.

Meer weten of aanmelden? Stuur een mail naar: lonkendeleestafel@obijmond.nl

 

Word Vrijwilliger!

Vrijwilligers gaan 1 x per week mensen met een psychische aandoening die stabiel zijn, maar in een isolement zitten bezoeken op locaties om daar voor te lezen, samen met hen boeken te lezen en te praten over boeken. De leestafelbijeenkomsten duren 1,5 uur en hebben als doel de mensen door positieve culturele ervaringen meer veerkracht te geven. Ze leren nieuwe mensen kennen en doen mee aan een activiteit waarbij hun talent centraal staat en niet hun problemen.

Wat ga je doen als vrijwilliger?
-  Je bezoekt 1x per week een locatie om samen te lezen, voor te lezen en te praten over boeken. Ook stimulerende activiteiten met de multitouchtafel kunnen een onderdeel zijn van het project. Een multitouchtafel is een touchscreen op tafelformaat die je met meerdere gebruikers tegelijk kunt bedienen;
-  Je zoekt wekelijks de materialen uit die nodig zijn;
-  Je onderhoudt contact met de medewerker van de Lonkende Leestafel en bespreekt tijdig eventuele problemen.

Wat vragen wij?
-  Affiniteit met voorlezen en taal én met de doelgroep;
-  Vaardig zijn in het Nederlands;
-  Representatief en minimaal 18 jaar oud;
-  Bereid zijn om de multitouchtafel te gebruiken;
-  Bij voorkeur het hele jaar beschikbaar zijn voor 1,5 uur per week, dagdeel in overleg met de coördinator van de locatie. Vakanties worden opgevangen door andere vrijwilligers;
-  Voorkeur gaat uit naar vrijwilligers die in het bezit zijn van een auto. Dit i.v.m. de materialen die meegenomen moeten worden;

Wat bieden wij jou?
- Een training hoe om te gaan met de doelgroep;
- Gratis lidmaatschap van de bibliotheek;
- Uitnodiging voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest + een bedankje in de vorm van een attentie.

Meer weten of aanmelden?
Stuur een mail naar lonkendeleestafel@obijmond.nl