Lonkende Leestafel

De Lonkende Leestafel staat voor gastvrijheid in lezen. De Lonkende Leestafel brengt mensen met hun interesses samen, stimuleert het lezen en ontsluit kennis.

Het doel van de Lonkende Leestafel is bestrijding laaggeletterdheid, voorkoming van verlies van leesvaardigheid, blijven participeren in de maatschappij, bestrijden van eenzaamheid, bieden van een zinvolle tijdsbesteding. De Lonkende Leestafel is een wekelijkse bijeenkomst voor senioren op diverse locaties.

Word vrijwilliger!

Bibliotheek IJmond Noord is op zoek naar vrijwilligers (en invallers) die 1 x per week ouderen bezoeken op locaties zoals een ontmoetingscentrum, buurthuis of verzorgingshuis om daar voor te lezen, samen met hen boeken te lezen, te praten over boeken en vroeger. 

Meer weten of aanmelden?

Neem contact op met medewerker Denise Verlaat:

T 0251 228591

E lonkendeleestafel@obijmond.nl