Een gezin aanmelden

Ben jij IB-er, leerkracht, pedagogisch medewerker, CJG-medewerker of logopedist en heb je een kind in de groep waarbij je een taalachterstand signaleert? Ken je een gezin dat ondersteuning op taalgebied kan gebruiken? Meld het dan aan bij de VoorleesExpress!

Over de VoorleesExpress

De VoorleesExpress geeft extra aandacht aan Beverwijkse gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Onze vrijwilligers komen 20 weken lang elke week een uurtje bij deze gezinnen thuis om  voor te lezen en taalspelletjes te doen. Zo breiden de kinderen hun  woordenschat uit en ontwikkelen ze hun taalgevoel. Bovendien ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk (voor)lezen is.

Registreren als toeleider

Is jouw school, instelling of organisatie nog niet geregistreerd als toeleider en wil je wel graag Beverwijkse gezinnen kunnen aanmelden?
 

Ben je al geregistreerd als toeleider? Meld een gezin aan!  

Ben of ken jij een gezin uit Heemskerk waar begeleiding op het gebied van taal en lezen gewenst is? Bekijk het aanbod van en neem contact op met MET Heemskerk