De bibliotheek en duurzaamheid

De bibliotheek vindt duurzaamheid belangrijk. Daarom staat duurzaamheid bij ons hoog op de agenda om zo het bewustzijn op dit gebied te vergroten.

De bibliotheek heeft als taak het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen in en bij te kunnen dragen aan een moderne en leefbare samenleving.

Bibliotheek IJmond Noord biedt alle inwoners toegang tot een laagdrempelige, aangename, veilige en openbare omgeving.
Wij stimuleren mensen kennis te vergaren voor hun persoonlijke ontwikkeling en wij leveren een actieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie van alle inwoners. Daarbij blijven wij werken aan een sterke verbinding met de inwoners, instanties, organisaties en de gemeenten in ons werkgebied. Dit doen wij onder andere door het verspreiden van een digitale nieuwsbrief, persberichten, via social media en onze website.

Ook bij alle inwoners ligt de verantwoording voor een beter en schoner milieu. Met elkaar hebben we afgesproken dat alle huishoudens in 2050 aardgasvrij zijn. Daarmee zetten we een grote stap om te voldoen aan onder andere lokale klimaatdoelen. Maar dat is nog niet voldoende. Het aantal insecten is met 75% gedaald. Dit heeft grote gevolgen voor de natuur en dus ook voor onze leefomgeving, maar ook de landbouw. Niet alleen onze zeeën en oceanen zitten vol met plastic maar ook onze shampoo, scrub cream en doucheschuim.

Duurzaamheid is een van de belangrijke pijlers in onze huidige maatschappij en van levensbelang voor onze toekomstige generaties. Duurzaamheid begint bij bewustwording.
Gelukkig is een groot deel van de mensen zich er al van bewust dat het water ons aan de lippen staat en zijn er vele initiatieven voor een duurzame samenleving, maar aandacht voor een duurzame toekomst blijft broodnodig.

Samen met vele organisaties en instanties (o.a. Beverwijk Duurzaam, Eetbaar Heemskerk, Goed-aardig, Duurzaam Bouwloket, Omgevingsdienst IJmond, gemeentes) die zich hiermee bezighouden wil Bibliotheek IJmond Noord het belang van een duurzame samenleving onder de aandacht brengen. Uiteraard zal voor alle activiteiten waarbij bovengenoemde  instanties/organisaties een rol spelen met hen overlegd worden.

Gelukkig is duurzaam leven en je bezighouden met een duurzame toekomst geen opoffering meer, maar juist een uitdaging. Nieuwe creativiteit wordt aangeboord en veel mensen krijgen energie van duurzaam bezig zijn, zeker als dat gezamenlijk kan. Bibliotheek IJmond Noord wil daarin een duidelijke rol spelen door de aandacht te vestigen op/informatie te delen door middel van bijvoorbeeld: 

 • Informatiebijeenkomsten/spreekuren voor inwoners met advies op het gebied van duurzaamheid door lokale instanties (bv. Duurzaam Bouwloket, Omgevingsdienst IJmond);
 • Aandacht besteden aan landelijke activiteiten;
 • Met informatie ondersteunen van plaatselijke initiatieven (bijv. tegengaan verstening van tuinen, foto-exposities e.d.;
 • Aansluiten bij (gemeentelijke of) activiteiten en/of bewonersinitiatieven;
 • Kennis delen in de vorm van een Duurzaamheidsinformatiepunt (folders e.d.);
 • Organiseren van lezingen en informatieavonden;
 • Krachten bundelen met initiatieven zoals Duurzaam Beverwijk, Groenspoor en Goed-aardig;
 • Onder de aandacht brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid;
 • Het aanvullen en uitbreiden van onze collectie met relevante boeken, zowel voor jeugd als volwassenen;
 • Beschikbaar stellen en tentoonstellen van deze boeken uit onze collectie;
 • Aanbieden van activiteiten voor de jeugd, waaronder (voor)lezen;
 • Het bieden van faciliteiten ten behoeve van andere organisaties en instanties (vergaderruimte, apparatuur);
 • Meedenken en –praten met platforms en klankbordgroepen (bv. van de gemeente);
 • Meewerken aan de bewustwording van het belang van duurzaamheid.