Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners Bibliotheek IJmond Noord werkt structureel samen met de meeste taalaanbieders in de regio IJmond Noord. De Bibliotheek biedt anderstaligen groepsontvangsten aan. Tijdens deze introductiebezoeken laten wij de cursisten zien hoe zij baat kunnen hebben bij de Bibliotheek. Zij ontvangen bovendien een gratis bibliotheekpas voor de tijd dat zij Nederlandse les volgen.

Onze samenwerkingspartners zijn:

Toptaal

Doelgroep
TopTaal biedt opleidingen voor iedereen die de Nederlandse taal wil leren of zijn of haar vaardigheden in de Nederlandse taal verder wil verbeteren. Toptaal geeft taallessen in de bibliotheek in Beverwijk.

Stichting Participatie Anderstaligen (SPA)

Doelgroep
SPA richt zich op anderstalige mannen en vrouwen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) geen cursus Nederlands in het reguliere onderwijs kunnen volgen. Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen en/of de zorg voor kleine kinderen of een familielid.

Stichting Welzijn Beverwijk
Doelgroep
Autochtonen/ allochtonen

Welschap Welzijn
Doelgroep
Autochtonen/ allochtonen

Buurtcentrum De Schuilhoek Van Bronckhorststraat 1, Heemskerk
Doelgroep
Woensdag van 10.15 tot 11.15 uur Taalcarrousel: Nederlands praten over een onderwerp met verschillende Nederlandstaligen.Voor wie: anderstaligen en Nederlandstalige vrouwen en mannen.

Buurtcentrum De Stut Maasstraat 3, Heemskerk
Doelgroep
Taalondersteuning Inburgeraars die de inburgeringscursus doen (extra ondersteuning). Bij deze ondersteuning wordt sociaal-maatschappelijke taalcoaching gegeven aan inburgeraars.

Buurtcentrum Het Spectrum Lauraplein 1 , Heemskerk
Doelgroep
Heemskerk elke donderdag van 12.30 tot 13.30 uur

Buurtcentrum Wijk aan Duin Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk
Doelgroep
Elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur.
Het inloopspreekuur is een samenwerking van Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) en Stichting Welschap/Welzijn.

Nova College Laurens Baecklaan 23, Beverwijk(023) 530 30 00
Doelgroep
Inwoners van de gemeenten in de regio Haarlem en de IJmond, 18 jaar of ouder en die geen inburgeringsplicht (meer) hebben.

Totaal inburgering
Doelgroep
Verzorgt taaltrajecten voor zowel bedrijven, (semi)overheden, als voor particulieren. Maatwerk is een belangrijke voorwaarde en dit uit zich in alle onze diensten, van NT2 tot Nederlands op de Werkvloer.

Stichting Vluchtelingenwerk
Doelgroep
Vluchtelingen/migranten

Inova (Edinova)
Doelgroep
Migranten (derdelanders)

UWV werkbedrijf IJmond
Doelgroep
Werkzoekenden

Heemskerk Sociaal team oost en west
Doelgroep
Autochtonen/ allochtonen