200 zonnepanelen op dak bibliotheek!

Gepubliceerd op: 27 mei 2022 12:18

Sinds juni 2022 voorzien 200 zonnepanelen op ons dak de bibliotheek in Beverwijk van het grootste gedeelte van het stroomverbruik daar.

Bibliotheek IJmond Noord is steeds meer en bewuster bezig met duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen doen we door ons gebouw zoveel mogelijk duurzaam te maken en te gebruiken, door de medewerkers te stimuleren en inspireren om duurzaam te werken en door onze bezoekers de mogelijkheid te bieden activiteiten en spreekuren rond duurzaamheid te bezoeken, of die bij ons te organiseren.

Gebouw

Tijdens de verbouwing in Beverwijk is al veel rekening gehouden met duurzaamheid. Zo is het dak geïsoleerd en dus voorzien van 200 zonnepanelen. Op de begane grond zijn de kozijnen vervangen en er zijn ruiten geplaatst met hoge isolatiewaarde (HR++). Wat verlichting betreft zijn we overgestapt van tl-verlichting naar led-verlichting, in de kantoorruimtes in combinatie met bewegingsmelders. De CV-ketels zijn vervangen door HR++ ketels plus het daarbij bijbehorende besturingssysteem.
En bij het herinrichten van de publieksruimte na de verbouwing hebben we voor een groot deel gebruikgemaakt van de aanschaf van tweedehands meubelen en hebben we zelfs een vergadertafel die gemaakt is van door klanten ingezameld plastic.

Medewerkers

De medewerkers van de bibliotheek zijn zeer gemotiveerd om duurzaam te werken. Ter inspiratie en informatie organiseren wij jaarlijks een duurzaamheidsscholing. Zo gaan we in september 2022 een bezoek brengen aan afvalverwerkingsbedrijf G.P. Groot. Intern scheiden wij ons afval, printen we zo weinig mogelijk en gaat de verlichting in de kantoren uit als er geen activiteit meer wordt waargenomen. Zo zijn we ons ook intern steeds meer bewust van het belang van duurzaam ondernemen.

Bezoekers

Gelukkig is duurzaam leven en je bezighouden met een duurzame toekomst geen opoffering meer, maar juist een uitdaging. Nieuwe creativiteit wordt aangeboord en veel mensen krijgen energie van duurzaam bezig zijn, zeker als dat gezamenlijk kan. Bibliotheek IJmond Noord wil daarin een duidelijke rol spelen door de aandacht te vestigen op/informatie te delen door middel van bijvoorbeeld: 

 • Informatiebijeenkomsten/spreekuren voor inwoners met advies op het gebied van duurzaamheid door lokale instanties
 • Aandacht besteden aan landelijke activiteiten
 • Met informatie ondersteunen van plaatselijke initiatieven (bijv. tegengaan verstening van tuinen, foto-exposities en dergelijke)
 • Aansluiten bij (gemeentelijke of) activiteiten en/of bewonersinitiatieven
 • Kennis delen in de vorm van een Duurzaamheidsinformatiepunt (folders en dergelijke)
 • Organiseren van lezingen en informatieavonden
 • Krachten bundelen met initiatieven zoals Duurzaam Beverwijk, Groenspoor en Goed-aardig
 • Onder de aandacht brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid
 • Het voortdurend aanvullen en uitbreiden van onze collectie met relevante boeken (die in een speciale Duurzaamheidskast bij elkaar staan, wel zo makkelijk)
 • Het bieden van faciliteiten ten behoeve van andere organisaties en instanties (vergaderruimte, apparatuur)
 • Meedenken en –praten met platforms en klankbordgroepen (bijvoorbeeld van de gemeente)
 • Meewerken aan de bewustwording van het belang van duurzaamheid.

De zonnepanelen zijn mede aangeschaft met subsidie van Provincie Noord-Holland.