Lees ons interactieve jaarverslag!

Gepubliceerd op: 12 juni 2023 09:43

Het jaarverslag geeft je een beeld van wat de bibliotheek in het jaar 2022 bereikt heeft.

Dit interactieve jaarverslag is de evaluatie van ons JAARPLAN 2022 dat is gebaseerd op het Beleidsplan 2021-2024.
Centraal staan de vijf kernfuncties Kennis & Informatie, Ontwikkeling & Educatie, Lezen & Litreratuur, Ontmoeting & Debat en Kunst & Cultuur, zoals vastgelegd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Lees hier ons interactieve jaarverslag 2022