Boekstart in de kinderopvang

Het begint met lezen. Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen.

Wat is BoekStart?

Boekstart is een leesbevorderingsprogramma voor ouders en kinderen (0-4 jaar) uitgevoerd door de openbare bibliotheek, ondersteund door de gemeente en het consultatiebureau. BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvang die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. BoekStart in de Kinderopvang is bedoeld om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogische medewerkers in de kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen in aanraking te brengen.

Zo doen we dat

Met BoekStart in de kinderopvang zorgt Bibliotheek IJmond Noord in samenwerking met de kinderopvanglocatie voor een rijke en stimulerende leesomgeving voor jongen kinderen van 0 - 4 jaar. De Bibliotheek ondersteunt en geeft advies over een aantrekkelijke (voor)leesplek op de werkplek met een wisselcollectie van geschikte boeken. De pedagogisch medewerkers krijgen scholing in interactief voorlezen van specialisten van de Bibliotheek waarbij ook de ouders betrokken worden. Er wordt een voorleesplan gemaakt en er is samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

Wie werken er al met BoekStart?

In Beverwijk werken SKOV en Montessori peuteropvang met BoekStart in de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers hebben een training interactief voorlezen gevolgd, we hebben voorlees coördinatoren voor de kinderopvang opgeleid, er is advies gegeven over het inrichten van een geschikte leesplek en de collectie boeken op de locaties zijn vernieuwd en aangevuld.

Doe mee!

Wil je ook werken met BoekStart in de Kinderopvang?
Neem contact op met Sanne van Aalderen

Lees meer over Boekstart